אמנות, יצירות אומנות, אמנים, יצירות אומנים, מוזיאונים - פורטל אולארט - www.all-art.co.ilמאמרים, כתבות - אמנות, שירה, ספרותאמנים - אומנים ישראלים | אמנות ישראלית - יצירות אומנות פיסול, ציור, איור, צילוםאומנות בלוגים | בלוג אמנות, ספרות, שירה, שיריםפורומים בנושאי אומנות, קהילות אמנותגלריות אמנות | חוגים, לימודי אומנות | מוזיאונים לאמנות | מעצבים - עיצוב - לוחותאירועים - תערוכות אמנות, אירועי אומנותבניית אתרי אמנים - פרסום אומניםאתרי אמנות - קישורים לאתרי אומנות, תרבות

דף הבית
בניית אתרים
חוגים ולימודי אומנות
פרסום אמנים חינם
כניסה למערכת
תיקי עבודות אמנות  - אומנות ישראלית - יצירות אמנים
הקמת תיק עבודות חינם
תיקי עבודות - דף ראשי
רשימת אמנים | אומנים
ציור | ציירים
איור | רישום
פיסול | פסלים
צילום אמנותי
זכוכית, ויטראז'
יודאיקה, אמנות יהודית
עיסת נייר
עיצוב גרפי
עיצוב פנים
עיצוב קרמי
עיצוב תעשייתי, מוצר
צורפות, עיצוב תכשיטים
פסיפס, מוזאיקה
אמנים מההיסטוריה
יצירות מפורסמות
מאמרים בנושאי אמנות
מילון מושגים באמנות
ספרות, סיפורת, סיפורים
שירה, פואטיקה, שירים
תולדות האמנות
תיאטרון, משחק, דרמה
לוחות ואינדקסים בנושאי אומנות
אגודות אמנות
אירועים ותערוכות אומנות
בתי דפוס
גלריות אומנות - כללי
חנויות אמנות
לוח דרושים
לוח יד שניה
לוח מודעות
לימודי אמנות, חוגים
חוגי ציור
עיצוב גרפי - גרפיקאים
עיצוב פנג שואי
עיצוב פנים, אדריכלים
עיצוב תכשיטים-צורפים
צלמים, צילום אמנותי
ספרי אומנות
תרפיה באמנות-מטפלים
אומנות - אתרי אמנות
פורומים, קהילות אמנות
מנועי חיפוש, פורטלים
אתרים שימושיים

   כניסה >> תקנון פורטל טולארט >>

תקנון פורטל אולארט

כללי

·       תקנון זה חל על כל שימוש שיעשה ע"י משתמשים בפורטל אולארט.
יש לקרוא תקנון זה בעיון לפני ההרשמה למערכת.
הפרסום והשימוש בפורטל אולארט מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, וכן המשתמש מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או
בעקיפין, עם השימוש במערכת, בלא יוצא מהכלל.
   

·       בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר,  יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

  

·       פורטל אולארט יוכל לשנות מעת לעת את אופן השירותים הטכניים בפורטל, לרבות שינויי תכנים, שינויי עיצוב או כל שינוי אחר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

  

·       פורטל אולארט אינו אחראי לתוכן ההודעות במערכת ולפרסום המידע הכלול באתרים.  פורטל אולארט אינו אחראי לתכנים, לתמונות המועלים על ידי הגולשים במערכת או לכל סוג אחר של מידע הכלול בפורטל אולארט.
 
 

·      במידה ומשתמשים יתקשרו עם גורם שלישי כתוצאה מהשימוש באתרים האישיים ומהשימוש בפורטל אולארט בכלל, פורטל אולארט אינו אחראי בשום דרך, ולא ישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שהיו למשתמשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.
 
·  עבור כל עסק שנרשם לפורטל אולארט, יוקצה מספר טלפון שמתחיל במספר 1900. שיחות שיחויגו למספר זה, ינותבו למספר הטלפון של בית העסק.
החיוג למספרי טלפון אלה כרוך בתשלום של 0.5 ש"ח לדקה כולל מע"מ, בתוספת תעריפי שירות הטלפון ממנו מבוצעת השיחה.

תנאי שימוש והתחייבות המשתמשים

·         על מנת להשתמש בשרותי הפורטל, על המשתמש למלא את פרטיו בטפסי אישור מקוריות כתנאי הכרחי לפרסומי תכנים בפורטל אולארט, ולאשר את אמיתות הפרטים.  המשתמש מתחייב לעדכן את המערכת בכל שינוי בפרטיו האישיים, לרבות דוא"ל וטלפון זמין.
פורטל אולארט רשאי להשעות משתמש או לאסור עליו כל שימוש במערכת פורטל אולארט, במידה ויתברר לפורטל אולארט כי הפרטים אותם מסר אינם נכונים.

 

·      אין להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי, או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר (לרבות מודעות, יצירות ומאמרים) לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה לשימוש אישי ופרטי בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעלי הזכויות בתכנים אלה.

  

·     פורטל אולארט  אינו אחראי לתגובות שיעורר ו/או להתייחסות ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בחומר אשר הועלה לפורטל אולארט על ידי גולשים ואשר נחשף לכל שאר הגולשים לרבות שימוש בתכנים ובמידע, רכישת מוצרים או שירותים או ביצוע כל הסכם בין בעל האתר לבין צד שלישי.
 

·        כל מידע, טקסט, תוכנה, צלילים, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר אשר יפורסם בפורטל אולארט הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש אשר הינו אחראי בלעדית לתוכן ההודעות אשר הועלו לפורטל אולארט.

  

·     המשתמש  מתחייב שכל הודעה, מסר וכל חומר אשר יפורסם בפורטל אולארט יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר ובשום דרך שאינה חוקית.  המשתמש לא יעלה באתר חומר בלתי חוקי, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד משתמשים אחרים, המשתמש לא יאסוף נתונים על משתמשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות.  כמו כן המשתמש לא יעלה במערכת חומר אשר עלול לגרום נזקים לפורטל אולארט.
 פורטל אולארט
שומר לעצמו את הזכות להסיר תכנים במידה ותכנים אלה ימצאו כבלתי חוקיים, תכנים העלולים לפגוע ו/או להטריד משתמשים אחרים, מידע על פעולות בלתי חוקיות או תכנים אשר עלולים לגרום נזקים לפורטל אולארט.

  

שימוש במידע והגנת הפרטיות

·     המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שפורטל אולארט יוכל לבצע פיקוח על השימוש שלו בשירותים ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או שמירה על איכות השירות, רמתו ותקינותו.
 

ניתוק או הפסקה של השירותים

·     בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירות, לפגיעה במשתמשים אחרים או באופן המהווה הפרת חוקי המדינה, יהיה פורטל אולארט רשאי לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש, ללא צורך בהודעה מוקדמת.
 

·     פורטל אולארט רשאי לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירות בכל עת, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה בפורטל אולארט.
 
·     פורטל אולארט רשאי לחסום או להגביל משתמש לשימוש בשירותי אולארט מכל סיבה שהיא.

 

פרסום
 

·     פורטל אולארט כולל מידע מסחרי ופרסומי (מטפלים, סדנאות, קורסים, אירועים, מוצרים, קישורים לאתרים וכו') הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים.  מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות או בקול.

 

·     פרסומים רבים בפורטל אולארט ניתנים ללא תמורה כספית.
לפורטל אולארט שמורה הזכות לשנות את אופי מתן הפרסומים, לרבות התניית המשך הפרסומים בתמורה כספית.
פורטל אולארט
רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתם הבלעדי.  כמו כן, לפורטל אולארט קיימת הזכות לשנות מעת לעת את מבנה הפורטל הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.  שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב.  לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי הפורטל "אולארט" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 

·      לפורטל אולארט שמורה הזכות להגביל את אופן הפרסומים, לקבל או לדחות בקשות לפרסומי תכנים (לרבות יצירות, מאמרים או כל פרסום אחר) או להסיר פרסומים קיימים, זאת עפ"י שיקולי המערכת וללא כל צורך בהודעה מוקדמת.

 

·     פורטל אולארט רשאי לשנות את תוכן ו/או את מבנה התוכן של כל סוג מידע הנשלח אל המערכת לשם פרסום ו/או לשם צירוף לדפי הפורטל.

 

·     שירותי פרסום רבים בפורטל "אולארט"ניתנים בלא תשלום.  בעלי הפורטל "אולארט"

·     פורטל אולארט אינו מתחייב על חשיפת המידע הפרסומי שלך לכמות גולשים מסוימת.  לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי פורטל אולארטבגין היקף החשיפה שלך בכל חלקי הפורטל.
 

תמיכה

·    פורטל אולארט אינו מתחייב לגבי זמינות כלשהי של צוות הפורטל לתמיכה טכנית עבור בעלי האתרים.
 

·   במקרים בהם יתבקש צוות פורטל אולארט לבצע שינויים בפרסומים קיימים עפ"י בקשת המפרסם, רשאי  פורטל אולארט עפ"י שיקול דעתו הבלעדית לגבות תשלום עבור ביצוע השינויים.
כמו כן פורטל אולארט אינו מתחייב לפרק זמן ביצוע השינויים מעת קבלת הבקשה.

  

  

הגבלת אחריות

·     פורטל אולארט לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין  עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לפורטל אולארט ו/או לכל שירות אשר ניתן בפורטל אולארט.  למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י פורטל אולארט תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים (כגון מעצבי אתרים, ספקי אינטרנט וכו') ופורטל אולארט אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של כל צד שלישי ואינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.  פורטל אולארט אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.
 

·        פרסום מידע  מסחרי או פרסומות במתחם פורטל אולארט אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.  השימוש בהם לפי בחירתו ועל אחריותו של  המשתמש.  אנו ממליצים לך להתייחס בזהירות למידע שמתפרסם באינטרנט ולהשתמש בתבונה במידע זה, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים בפורטל אולארט. ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, כדוגמת התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור/זכרי כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.

 

·     מערכת פורטל אולארט אינה אחראית על טיפולים, סדנאות ועסקאות שיתבצעו בין המפרסמים באתר, המטפלים, המורים והעסקים לבין הקונים ורוכשי השירותים.  כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בפורטל אולארט יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.  מנהלי הפורטל אינם צד לכל עסקה כזו, והם לא ישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות בפורטל אולארט או ירכשו באמצעותן.
 

·      פורטל אולארט אינו אחראי לזמינות השירות, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים בפורטל אולארט, לרבות ע"י צדדים שלישיים.
 

·     מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), ופורטל אולארט אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
 

·      פורטל אולארט אינו אחראית לתוכן ו/או למסרים של המשתמש אשר מועלים בפורטל אולארט והוא אינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מתכנים ו/או ממסרים אלה.
 

·    פורטל אולארט אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות  קניין רוחני כלשהן כתוצאה מהשימוש ומהפרסום בפורטל אולארט.  מלוא האחריות על כל מידע אשר מתפרסם באתר אישי הינו של בעל/י האתר בלבד (עבור כל פרסום ע"י צוות הפורטל נדרש אישור מקוריות בכתב ובע"פ)

  

·     פורטל אולארט אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע המסופק ו/או המפורסם על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
 

·  כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים במערכת נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 

·    לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי פורטל אולארט בגין טיב המידע,  השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורטל אולארט, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד פורטל אולארט ו/או כנגד מי מטעמו.  השימוש בשירותי פורטל אולארט ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורטל אולארט נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 

·    כל מקרה פורטל אולארט אינו אחראי בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירות ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים בפורטל אולארט ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות פורטל אולארט, אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה. כמו כן פורטל אולארט אינו אחראי בגין כל נזק הנובע מפרסום המידע בפורטל אולארט.
 

·     פורטל אולארט אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית לשרתי פורטל אולארט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל פורטל אולארט מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
 

·    בשום נסיבות לא תחול על פורטל אולארט ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לפורטל אולארט או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

  

מידע מסחרי ופרסומות

  

·         פורטל אולארט אינו אחראי לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם במתחם אולארט.

  

 

הצהרות והתחייבויות המשתמש

·       המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי פורטל אולארט כדלקמן:
 

·       כי ישתמש בשירות בהתאם לתנאי שימוש אלה וכי לא יעשה שימוש בשירות של פורטל אולארט לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין והוא מתחייב לפצות את פורטל אולארט בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות:
 (א) חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת
וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995.
 (ב) כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש
בשירות ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.
     

·   כי ידוע למשתמש כי במידה ויורחק ע"י פורטל אולארט, לא יהיה רשאי לחזור ולהשתמש בשירות בניית האתרים גם תחת שם משתמש אחר.
 

סמכות שיפוט והדין החל

מוסכם בזה כי לבתי המשפט של מדינת ישראל תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

פורטל אולארט.

חזור לדף קודם    |    חזור לתחילת העמוד

 
אודות | יצירת קשר | תקנון | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית | שלח לחבר | פרסום | עזרה |
all-art.co.il - אמנות, יצירות אומנות, תערוכות, חוגי אומנות

© כל הזכויות שמורות  2004-2012