אמנות, יצירות אומנות, אמנים, יצירות אומנים, מוזיאונים - פורטל אולארט - www.all-art.co.ilמאמרים, כתבות - אמנות, שירה, ספרותאמנים - אומנים ישראלים | אמנות ישראלית - יצירות אומנות פיסול, ציור, איור, צילוםאומנות בלוגים | בלוג אמנות, ספרות, שירה, שיריםפורומים בנושאי אומנות, קהילות אמנותגלריות אמנות | חוגים, לימודי אומנות | מוזיאונים לאמנות | מעצבים - עיצוב - לוחותאירועים - תערוכות אמנות, אירועי אומנותבניית אתרי אמנים - פרסום אומניםאתרי אמנות - קישורים לאתרי אומנות, תרבות

   כניסה >> ידע - מאמרים, כתבות אומנות >> תרפיה באמנות >>


אמנות - מאמרים, כתבות וידע
- ריפוי באמנות
מאמרים בנושאי תרפיה באמנויות, תרפיה באמצעות אומנות

פסיכודרמה - חשיבות הרגע בעבודה הפסיכודרמטית
מאת - עדה ויינשטיין, 15.2.2006
 

 "In short, our mental life is cocreated. This continuous cocreative dialogue with other minds is what I am calling the intersubjective matrix." (Stern, 2004 pg.77)

האם חיינו עדיין מבטאים את האישיות? האם נשמר בקיום האנושי האני כשלעצמי של האישיות? האם האישיות רוצה למצוא שם, ועדיין מחפשת שם, את עצמה? האם עצם מושג העצמי, המזמין את בעיית האני כשלעצמי, אינו דורש הבהרות לפני הכול? (לוינס, 2004, עמ 67).

בעידן הפוסט מודרני בו אנו נמצאים, כל אחד מחפש את האינדיבידואליות שלו, את הסובייקטיביות שלו. המטפל והמטופל. לוינס, פילוסוף מוערך בן ימינו, מעלה את ההשערה כי האדם החופשי, הפוסט מודרני, העסוק מאד, מחפש את עצמו או מאבד את עצמו, בתסבוכת הכוחות העיוורים, הנטיות והאילוצים שבהם עלול ללכת לאיבוד האני כשלעצמי האנושי. האדם מרגיש זאת ויוצא למסע, אולי מסע של השבת אבדה.

נראה כי היעוד שנתן הוסרל (גוברין 2004) לפסיכולוגיה לחבור לפילוסופיה אכן מתקיים בעידן זה. אנו רואים יותר ויותר את החיבורים והצמיחה של עולם הפסיכואנליזה עם הפילוסופיה, אשר חוקרות יחדיו, כל אחת מההיבט הספציפי שלה, את מהות האדם, מהות ההתקשרות.

פרויד היה מן הראשונים והמשפיע ביותר, אשר הצליח לפרק את מה שנקרא יחסים בינאישיים. הוא גילה חלק בסיסי בהתקשרות; מבנה העצמי. את המבנה הזה הוא חקר והגיע לכלל מסקנות מרתקות, את חלקן הוא זנח, חלקן עברו התמרה וחלקן נשארו כמו שהן, איתנות ובסיסיות. הוא היווה השראה לחוקרים ותיאורטיקנים אחרים להמשיך ולגלות את הנסתר בקשר של האדם עם עצמו וזולתו. כל תיאורטיקן שהשפיע, חשף נדבך אחר במארג היחסים המוזכרים. פרויד ניסה להיות נאמן לרוח תקופתו המדעית. זוועות המלחמות ואירועים היסטוריים שונים, הביאו את החשיבה האנושית לשינוי והתפתחות אשר הניבו תיאורטיקנים נוספים, שגילו חלקים שונים מתמונת ההתקשרות. אם בעבר פסיכואנליטיקאים תפשו עמדה ברורה ולרוב מפוצלת מעמדות אחרות, כיום ישנה נטייה לחבר בין ההשקפות. היום ישנה הבנה כי לכל השקפה ישנה תרומה, והיא מגלה לנו משהו על עצמנו.

הגישה הבין סובייקטיבית וההתייחסותית הנגזרת ממנה, אינן, לדעתי אופנה, אלא גילוי כי החלקים שכבר התגלו הם חלק מן הפאזל השלם. הגישה מציינת כי אינה מתעלמת מפרויד אלא להיפך, מחברת את גילויו (לפחות חלק משמעותי). הגישה טווה השקפה תיאורטית מורחבת, כוללת, על ההתקשרות, ברוח הפוסט מודרנית. אני סמוכה ובטוחה כי היא אינה שלימה, ויש מקום לביקורת.

ברצוני להתייחס לספרו האחרון של :Stern The Present Moment In Psychotherapy and Everyday Life (2004),

משום שאני חושבת שזהו מסמך בסיסי המראה כי כל ההתקשרויות מעצם טבען הן בין סובייקטיביות וכל שכן המפגש הטיפולי. הדגש והחשיבות על הכאן ועכשיו המובאים בספר, רק מחזקים ומדגישים את תקפותה וחשיבותה התרופויטית של הגישה, ואופן העבודה הפסיכודרמטי שתמיד מתחיל מארועי ההווה. ברצוני להביא בתמצות רב את עיקרי הספר מאחר והם מובאים בצורה מאד מפורטת, ויכולים לשפוך מעט אור על האופן הבסיסי ביותר, הכמעט פיזי של ההתקשרות בין אנשים. את הדברים אשר אני מביאה אני מבססת על מאמרו של Lars Tauvon (2005) שהינו פסיכודרמטיסט בעצמו.

בספרו, סטרן אומר כי אנו חיים ומודעים באופן סובייקטיבי רק בהווה, בעכשיו. פסיכותרפיסטים רבים מדווחים על שינויים מקדמים, שלהם הייתה ההשפעה החזקה ביותר כאשר העבודה התרפויטית התנהלה סביב הכאן ועכשיו. סטרן אינו אומר בספר זה כי לעבר אין חשיבות בעבודה הנפשית, אלא כי אין אנו שמים מספיק תשומת לב להווה ומשהו חשוב ביותר נעלם מעינינו.

סטרן בספרו שואל את השאלות הבאות: איפה הוא העכשיו? מה הוא העכשיו? האם הוא קיים, ואם כן מה משכו? כיצד הוא בנוי? מה הוא עושה? כיצד הוא קשור לתודעה, לעבר? כיצד הוא מוביל למשמעות? למה הוא תופש מקום כה חשוב בפסיכותרפיה? כיצד העכשיו נחווה כאשר הוא נוצר בשיתוף עם מישהו אחר? ולבסוף, איזה תפקיד יש לו בשינוי?

אפשר לומר שמורנו (1989), מייסד הפסיכודרמה, בדרכו עסק גם כן בשאלות אלה. אולי פחות בפן המבני אך כן בפן התודעתי. הוא, בעזרת הטלה (tele), הגדיר את מה שקורה כאן ועכשיו במפגש בין אנשים. מורנו התייחס למפגשים כמעוררי שינוי ולכן הוא ראה חשיבות גדולה במה שקורה ברגע, הוא הבין שיש לרגע ולקשר הזה, לטלה, מקום עיקרי בשינוי.

סטרן טוען שהרגע בקושי מתקיים. המספר את סיפורו יוצר סדר זמני בסיפור כדי לצור קוהרנטיות ומשמעות. מכל מקום, הרגע כבר התרחש ולכן לעולם לא נוכל לתפוש אותו. הוא מציע להשתמש במונח היווני `Kairo` שאומר: כשמגיע רגע של הזדמנות לפעולה, כשמגיע איזשהו רגע מסוים בו אפילו יש רצון לפעול פעולה שתשנה משהו בחיים, גם אם האדם לא יעשה דבר, הוא כבר שינה את גורלו בעצם אי הפעולה, וזהו סוג של החלטה. סטרן קורא לרגעים המזעריים בהם נלקחות החלטות יומיומיות ועכשוויות - `micro-kairos`. מבט זה שלו על לקיחת החלטות המבוססות על החלטות של רגע, מזכירות את הספונטניות והיצירתיות שמורנו אמר שהן כה חיוניות להישרדות. מאחר והספונטניות והיצירתיות הן תוצר של מפגש שמתרחש כאן ועכשיו, ברגע, כשבתווך עומד הטלה המפגיש בין שניים, אפשר לומר שה`micro-kairos` הם מרכיב של הטלה.

הפרדוקס של הכאן ועכשיו הוא שהרגע מתאפשר, מתקיים ויש לו משך מסויים. בתי ספר שונים לפסיכותרפיה, טוען סטרן, נוטים להתעלם מן ההווה, ממה שקורה עכשיו ונותנים חשיבות יתרה לעבר ולנרטיב האישי, תוך הכחשה של מה שלא עלה תוך כדי דיבור. הוא טוען שהטיפול הוא חוויה שיש בה חיות, היא באופן פעיל נוצרת ואנו מקבלים אותה כמשהו טבעי שקורה ללא תשומת לב למה שקורה. הפסיכודרמה מאפשרת סביבה גנרית בה מחיים אלמנטים שונים שהפונה מביא. המנחה הוא, בין השאר, מעין פנסאי המאיר על דברים חשובים שלא עלו מתוך הדיבור אך מבוטאים דרך הפעולה. מן הסתם, הפעולה הדרמטית חושפת תכנים שכן רוצים לראות אור אך אינם מוצאים דרך להיות מבוטאים. יש להתרחשות הזו חשיבות פסיכולוגית. הפסיכודרמה היא מפגש טיפולי בפעולה ולכן לדבריו של סטרן יש חשיבות גדולה.

סטרן מצא, בסופו של דבר, שמשכו של רגע הוא בטווח של 1-10 שניות.

סטרן מתייחס גם להיבטים פילוסופיים של העצמי, האם הוא קיים? מה הוא?

מתוך התצפיות והמחקרים הרבים שערך על יחסי אם תינוק, הוא מצא כי כדי לצור סיפור חיים, נרטיב רציף, קוהרנטי, צריך ראשית, משהו שייתפס בתודעה, משהו חדש, לא צפוי, אולי בעיה, אולי קונפליקט. הסיפור תלוי בהשערה מוקדמת על איך העולם הזה מתקיים, כך שהוא בעצם מהווה ניסיון לחבר את חלקי ההתנסות החדשה. שנית, הפרעה היא חלק מהסיפור, מי? מה? מתי? איך? וכיצד אלמנטים שונים מוחזקים יחד? לבסוף, דרוש מתח דרמתי מסוים כדי להגיע בסיפור למצב של התבהרות הדברים. כדי שנחוש שיש לנו עצמי משלנו, ושהחוויה היא שלנו, אנו חייבים להאמין ברעיון כי לכל אחד עצמי משלו המעוגן בגופו. פעמים רבות ברגע שהסיפור שלנו מקבל ביטוי מעובה, כלומר לא רק בדיבור אלא גם במשחק המעורר ספונטניות, בתנועה שעוזרת לשחרר את ההגנות מעט ולאוורר את הפונה, אמנות, אנו עוזרים לפונה לבטא ולהשתמש בחושים נוספים ומעשירים את האינפורמציה שאנו מקבלים אודותיו, האינפורמציה שלאחר מכן אנו מחזירים לו אותה בצורה בה הוא יכול לעשות שימוש.

תחושת הסובייקטיביות היא תחושה פנימית המגיבה לגירויים פנימיים וחיצוניים, אבל קודם כל היא מושפעת מיחסים, מאופן ההתקשרות בין אינדיבידואלים. בגלל המבנה הנוירולוגי שלנו, סטרן טוען כי אנו יכולים להתבונן בכוונות וברגשות של אנשים אחרים. מסיבה זו הרעיון של פסיכולוגיה של אדם אחד לא יכול היה להחזיק מעמד לאור הגילויים של השנים האחרונות. שתי נפשות, יוצרות בין סובייקטיביות ובין סובייקטיביות יוצרת שתי נפשות. דברים אלה מזכירים את דבריו של מורנו כי כדי לחולל שינוי יש צורך במפגש, ותערובת הטלה וההעברות הוא בעצם השדה הבין סובייקטיבי שנוצר.

בהמשך, סטרן מפרט, כי למוחנו ישנם נוירונים הנקראים תאי מראה (mirror cells), הנמצאים בשכנות לנוירונים מוטוריים. תאי מראה אלו משקפים ומראים את תנועת אובייקט ההתבוננות במוחו של המתבונן. מערכת זו רגישה ביותר לפעולות מכוונות מטרה. סטרן מציע (2005Tauvon, ) כי שני אינדיבידואלים צריכים להיות תואמים, מכוונני מטרה אחד עם השני באופן לא מודע כדי לצור תהודה, לצור קשר, כלומר טלה (tele). זהו הסבר נוירופיזיולוגי אשר מתאר את הבסיס להתקשרות בין אנשים שהינו גם הבסיס של המפגש הפסיכודרמטי.

בנוסף, קיימים במוחנו תאים אשר מסנכרנים את רמת יריית הנוירונים כאשר אנו נפגשים עם מצבי גרייה, וכך מאפשרים לאדם לארגן את תנועותיו באופן מדויק. סטרן טוען כי זהו מצב האני יודע מה אתה מרגיש וזוהי לבינתיים בין סובייקטיביות חד צדדית. מצב של בין סובייקטיביות דו צדדית דורש את ההכרה הבאה: קודם כל לדעת מה השני חווה, ובשלב הבא לדעת מה השני חווה שאתה חווה ממנו. זהו גם הבסיס לאמפתיה. בפסיכודרמה קיימות טכניקות מובנות אשר דרכן אפשר לחוש ולממש את הנאמר.

סטרן ממשיך ובונה את דבריו עם נגיעה במה שקורה מבחינת התודעה בטיפול, ומרחיב את מסקנותיו וממצאיו. הבאתי על קצה המזלג מספר נקודות שנראה היה לי חשוב להביאן. לא יכולתי שלא לראות את החיבור של הפסיכודרמה עם דבריו, ולשמחתי, הגיע לידי המאמר של Tauvon שאישש את תחושותיי. ריגש אותי מאד לראות כיצד מחשבות ותיאוריה שנבנו לפני כ-80 שנה לאט לאט מקבלות ביטוי מוחשי במציאות, במחקרים החדשניים ביותר.

למרות שבפסיכודרמה קיים מבנה עבודה מוגדר, ישנו חופש רב לצאת מהדפוס השמרני של טיפול פסיכודינמי כפי שאנו מכירים ולאפשר לתכנים פנימיים חשובים להיות מדוברים ולהגיע אליהם מהר יותר (או במידת הצורך).

מאמר זה נלקח מעבודת התזה שלי "הדדיות בפסיכודרמה".

עדה ויינשטיין

<< חזרה - פרק מאמרים - תרפיה באמנות

 

חזור לדף קודם    |    חזור לתחילת העמוד

       דף הבית

       מפת הפורטל

       אינדקס הפורטל

       חדש בפורטל

       פרסום אמנים חינם

אמנים - תיקי עבודות אומנים, מוזיאון ווירטואלי, ארט

      הקמת תיק עבודות חינם

      תיקי עבודות - דף ראשי

      רשימת אמנים, כתבים

      ציור | ציירים

      איור | רישום

      פיסול | פסלים

      צילום אמנותי

      זכוכית, ויטראז'

      יודאיקה, אמנות יהודית

      עיסת נייר

      עיצוב גרפי

      עיצוב פנים

      עיצוב קרמי

      עיצוב תעשייתי, מוצר

      עיצוב תכשיטים - צורפות

      פסיפס, מוזאיקה

מאמרים בנושא אומנות, כתבות וידע בנושא אמנות

      אמנים מההיסטוריה

      יצירות מפורסמות

      מאמרים בנושאי אמנות

      מילון מושגים באמנות

      ספרות, סיפורת, סיפורים

      שירה, פואטיקה, שירים

      תולדות האמנות

      תיאטרון, משחק, דרמה

לוחות - מידע בנושא אומנות

      אגודות אמנות

      אוצרים, אוצרי תערוכות

      אירועים, תערוכות אמנות

      בתי דפוס - הדפסות

      גלריות אומנות - כללי

      גלריות אמנים, אומנים

      חדשות אמנות

      חנויות אמנות

      לוח דרושים

      לוח יד שניה

      לוח מודעות

      לימודי אמנות, חוגים

      מוזיאונים לאמנות

      עיצוב גרפי - גרפיקאים

      עיצוב פנג שואי

      עיצוב פנים, אדריכלים

      עיצוב תכשיטים-צורפים

      עיצוב תעשייתי-מעצבים

      צלמים, צילום אמנותי

      ספרי אומנות

      תיאטרון, תיאטראות

      תערוכות אומנות-סקירה

      תרפיה באמנות-מטפלים

אמנות - קישורים לאתרי אומנות, תרבות ויצירה

      אומנות - אתרי אמנות

      פורומים, קהילות אמנות

      מנועי חיפוש, פורטלים

      אתרים שימושיים

 

 

אודות  |  יצירת קשר  |  תקנון  |  הוסף למועדפים  |  הפוך לדף הבית  |  שלח לחבר  |  פרסום  עזרה  |  RSS - תערוכות אמנות, אירועי אומנות

 


פורטל אולארט  www.all-art.co.il
אמנות, יצירות אומנות, תרבות, יצירה, אמנים - יצירות אומנים

כל הזכויות שמורות  ©  www.all-art.co.il 2006-2007

אין להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי, או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר (לרבות מודעות, יצירות ומאמרים)
לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה לשימוש אישי ופרטי
בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעלי הזכויות על תכנים אלה.